Flors i altres plantes

Plantes aromàtiques i medicinals

Les faves

 

Lavanda

Cols , enciams, bledes i altres verdures