El bosc

Les oliveres

Es tracta d´unes 30 oliveres d´uns 20 anys o més. Des de fa dos anys no les estem sulfatant ni llaurant ni regant. L´any passat varen fer 180 kg d´olives; aquestes mateixes oliveres havien arribat a fer 500kg. Aquest any les regarem a l´estiu i a veure com va la collita.

Els atmellers, avellaners i nuers

Pruners, codonys i altres fruiters

Magraner