Revistes del Departament de Física Cassera


Revista Casolana de Física Casolana

La Revista Casolana de Física Casolana (RCFC) es una revista per la divulgació de treballs, escrits, experiments etc... fets de forma casolana o fora dels marges institucionals... com el propi nom indica la revista també es casolana i fora de les institucions.

Acceptem per publicar qualsevol cosa que tingui a veure amb la realitat fisica (valgui la redundancia). Des de articles de format científic, articles de pedagogia, escrits filosofics, escrit emotius, poesia o inclus acceptem anuncis de gent propera.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Homemade Journal of Homemade Research

This Journal is a homemade publication for publishing homemade works on scientific research. We understand as scientific research whatever process that is sincere with its-own and other people. So traditional scientific papers are mostly included in this description, but we also aim to publish, poetry, divulgation text, interesting discusions or even misticism...

Accés a la revista | Número actual | Registre