Revista Casolana de Física Casolana

La Revista Casolana de Física Casolana (RCFC) es una revista per la divulgació de treballs, escrits, experiments etc... fets de forma casolana o fora dels marges institucionals... com el propi nom indica la revista també es casolana i fora de les institucions.

Acceptem per publicar qualsevol cosa que tingui a veure amb la realitat fisica (valgui la redundancia). Des de articles de format científic, articles de pedagogia, escrits filosofics, escrit emotius, poesia o inclus acceptem anuncis de gent propera.